May 20, 2013

Japanese Motion Graphic Creators 2013

From movies through to CG and hand-drawn animations, there are 100 motion graphic talents in this book. The 2013 edition of this mega-hit series is now available. The bundled DVD-ROM includes a 50-minute movie clip from the creators. The first part of the book looks at colleges in Japan offering motion picture courses such as Tama Art University, Musashino Art University, Tokyo University of the Arts, and IAMAS—all of which offer unique and flexible curriculums.
Author: Kurando Furuya,Yusuke Shouno, Natsumi Fujita
Price: 3,800 yen+tax (ISBN 978-4-86100-868-9)
Format: 184×257 mm /256 pages, Softcover with Jacket
Language: English-Japanese Bilingual / 23rd April 2013
Contain 1 DVD-ROMFEATURE: SCHOOLS TO STUDY MOTION GRAPHICS

| 001 | Tama Art University
| 002 | Musashino Art University
| 003 | Kyoto Seika University
| 004 | Tokyo University of the Arts
| 005 | IAMAS

ARCHIVES OF WORK AND PROFILES
001 Shingo Abe/002 AC-bu/003 Hayato Ando/004 ANSWR/005 Fuyu Arai/006 Eri Asahi/007 Takuya Demura/008 EUPHRATES/009 Fantasista Utamaro/010 flapper3/011 Reina Hamane/012 HARDLOVE/013 Yuji Hariu/014 Daisuke Hashimoto/015 Shin Hashimoto/016 Satoru Higa/017 Hiroaki Higashi/018 Ryo Hirano/019 Shiho Hirayama/020 Nobuaki Hongo/021 HORSTON/022 Takuya Hosogane/023 Kazuma Ikeda/024 Ukyo Inaba/025 Taku Inoue/026 Genki Ito/027 Daisuke Izumi/028 Tomoyoshi Joko/029 Kensaku Kakimoto/030 Kamikazedouga/031 Ryu Kato/032 Masashi Kawamura/033 Kezzardrix/034 Natsuki Kida/035 Yasuhiro Kobari/036 KOO-KI/037 Satoshi Kuroda/038 kwgt/039 Teppei Maki/040 Daito Manabe/041 maxilla inc./042 Akiyoshi Mishima/043 Naokazu Mitsuishi/044 Mirai Mizue/045 Yoriko Mizushiri/046 Aya Momose/047 Tatsuo Murai/048 Masatsugu Nagasoe/049 Steve Nakamura/050 Sayaka Nakane/051 Ayaka Nakata/052 NAKED inc./053 Isao Nishigori/054 nukyu/055 Shota Oga/056 Takashi Ohashi/057 Ryu Okubo/058 ONIONSKIN/059 Keita Onishi/060 onnacodomo/061 Seishi Ono/062 Sou Ootsuki/063 Tomoko Oshima/064 POWER GRAPHOXX inc./065 rapparu/066 RRRRRRRROLL/067 Wataru Saito/068 Shota Sakamoto/069 Kazuaki Seki/070 Kosai Sekine/071 Daihei Shibata/072 Takumi Shiga/073 Daisuke Shimada/074 Takaharu Shimizu/075 Yasuhiko Shimizu/076 Keiko Shiraishi/077 Yukihiro Shoda/078 Sota Sugahara/079 Akiko Takamatsu/080 Jun Tamukai/081 Katsuki Tanaka/082 Yusuke Tanaka/083 TANGE FILMS/084 Tetsuya Tatamitani/085 teamLab/086 Takafumi Tsuchiya(TAKCOM)/087 Koichiro Tsujikawa/088 TYMOTE/089 Atsushi Wada/090 Manami Wakai/091 WOW/092 Ryoji Yamada/093 Yuya Yamaguchi/094 Shishi Yamazaki/095 Show Yanagisawa/096 yang02/097 Yuko Yasunaga/098 YKBX/099  YOSHIMARUSHIN/100 YUKAI

CREATORS’ WORK PROFILES